-

Jiangsu Hengxing New Material Technology Co., Ltd.

公司專業研發和生產

有機酮、酸、酯、醇、醛、醚以及酸酐等


產品展示

products

Hengxing New Material Technology

二異丙基醇

別名 2,4-二甲基-3-戊醇
英文名稱 2,4-dimethyl-3·petanol
簡稱 DIPG
CAS NO. 600-36-2
結構式
規格 ≥99
-

龙8国际官网新材料科技

Hengxing New Material Technology

-

-_龙8国际官网_【首頁】